แผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นโครงการใหม่ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน โครงการนี้มีกำหนดการเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ก่อนที่ประเทศไทยจะกลับมาเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบ ภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกของไทยที่มีการดำเนินการตามแผนของโครงการ “แซนด์บ็อกซ์” นี้ และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะภูเก็ตนี้จะไม่กักตัวในห้องพักอีกต่อไปเมื่อประชากรในภูเก็ตได้รับการฉีดวัคซีนถึงร้อยละ 70 แล้ว ภูเก็ตจะเป็นจังหวัดแรกในไทยที่เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยว ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมายังภูเก็ตต้องมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลาง ได้รับการฉีดวัคซีนที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้ รวมถึงวัคซีนอื่น ๆ ที่องค์การอนามัยโลกให้การรับรอง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศ 72 ชั่วโมง และเมื่อเดินทางมาถึง ต้องอยู่ในภูเก็ตอย่างน้อย 14 วัน หากน้อยกว่านั้น ต้องเป็นการเดินทางออกนอกประเทศไทยเท่านั้น โครงการ ภูเก็ต sandbox ไม่เพียงแต่เป็นความหวังในการเปิดจังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้ง แต่ยังเป็นความหวังในการนำร่องโครงการเปิดรับการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ ดังที่หลาย ๆ ประเทศได้เริ่มเปิดพื้นที่บางส่วนให้นักท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงต่ำเดินทางมาได้ หรือที่เรียกกันว่า Travel Bubble

Travel Bubble หมายถึง การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศที่จัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีพอ ๆ กัน ผู้เดินทางระหว่างประเทศที่ตกลงทำ Travel Bubble ร่วมกันสามารถเดินทางเข้าออกประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว หลายประเทศมากมายได้ทำ Travel Bubble แล้ว เช่น ฮ่องกง ,สิงคโปร์ที่เริ่มทำ Travel Bubble เป็นที่แรก สาธารณรัฐปาเลาและไต้หวันที่นับได้ว่าเป็น Travel Bubble แห่งแรกในเอเชีย หรือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่มีระดับผู้ติดเชื้อลดต่ำลงอยู่ในระดับเดียวกัน การทำ Travel Bubble ไม่ใช่เรื่องง่าย ฮ่องกงและสิงคโปร์ต้องเลื่อนการทำ Travel Bubble ออกไปเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อในฮ่องกงมีจำนวนเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับปาเลาและไต้หวันที่ต้องเลื่อนการทำ Travel Bubble เนื่องจากผู้ติดเชื้อในไต้หวันมีจำนวนเพิ่มขึ้น แม้การทำ Travel Bubble จะมีความเสี่ยงต่อการถูกเลื่อน แต่การทำ Travel Bubble ก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจด้วยไม่น้อย

จากอุปสรรคต่างในการทำ Travel Bubble ของประเทศต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าเส้นทางสู่การเปิดจังหวัดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงอีกมากมาย การเปิดโครงการภูเก็ต sandbox ยังต้องเผชิญกับความท้าทายอีกมาก ดังที่มีการคาดการณ์ไว้ว่า หากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง 90 คนต่อสัปดาห์ มีการกระจายโรคใน 3 อำเภอหรือมากกว่า 6 ตำบล หรือมีการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์  รวมถึงมีอัตราการครองเตียงตั้งแต่ร้อยละ 80  ขึ้นไป โครงการภูเก็ต sandbox อาจต้องเลื่อนไปก่อนเช่นกัน